Årsmötet 30 juni 2021! Kräver föranmälan. Höstplanerna

Årsmötet genomförs som telefonmöte 30 juni 2021 kl 18.30. Du måste föranmäla dig till vår sekreterare. Handlingar finns utlagda på hemsidan Om oss i PCF-Syd Föreningsmöten  Vår ordförande - Jan Augustin - måste av hälsoskäl avböja att fortsätta i styrelsen. Du kan läsa mer i hans Ordförandebrev juni 2021

I grovplaneringen inför hösten finns att kunna genomföra den sedan länge planerade bussresan.

Under oktober ett samtalsmöte. Under december i kombination med julfest.

Se på hemsidan - under verksamhet - om hur dessa aktiviteter har genomförts när inte pandemin lagt restriktioner! Coronaläget har tvingat oss att, ett flertal gånger, flytta fram tidpunkterna för genomförande av olika sammankomster.

Styrelsens planer för aktiviteter 2021

Coronaläget har tvingat oss att, ett flertal gånger, flytta fram tidpunkterna för genomförande av olika sammankomster.

Inför kommande årsmöte - som vi hoppas kunna kalla till i slutet av juni - anmäl gärna till vår kassör Leif vad du vill hjälpa till med inom föreningen! Tyvärr gör mötesrestriktionerna att vi måste hålla årsmötet också i år som telefonmöte. Handlingar sänds ut med e-post till dem som har anmält sådan. Per post till dem där vi saknar e-post. Vi ska också uppdatera vår hemsida med handlingar som behandlas på årsmötet. 

I grovplaneringen inför hösten finns att kunna genomföra den sedan länge planerade bussresan. De som anmält sig till den har förtur. Under oktober ett samtalsmöte. Under december i kombination med julfest. Se på hemsidan - under verksamhet - om hur dessa aktiviteter har genomförts när inte pandemin lagt restriktioner!

Läs ordförandens e-brev


Senast uppdaterad 21 juni 2021


Fler nyheter


Alla nyheter