Höstplanering

Torsdag 7 oktober kl 13-15 genomför vi ett samtalsmöte. Vid mötet hoppas vår nye ordförande och styrelsen kunna presentera en del tankar om aktiviteter och inriktning av arbetet i PCF-Syd 2021/2022. 

Torsdag 9 december kl 18.00 genomför vi en julfest. Tommy Juth medverkar med sitt program "Från brandman till operasångare - hur gick det till?"  

I ett kommande utskick till alla medlemmar lämnar vi mer information och hur du anmäler dig till aktiviteterna. Anmälan måste ske eftersom antalet platser är begränsat och vi köper in mat och dryck. 

Se på hemsidan - under verksamhet - om hur dessa aktiviteter har genomförts när inte pandemin lagt restriktioner! Coronaläget har tvingat oss att, ett flertal gånger, flytta fram tidpunkterna för genomförande av olika sammankomster. 

Aktiviteter 2021 - hösten.

Coronaläget har tvingat oss att, ett flertal gånger, flytta fram tidpunkterna för genomförande av olika sammankomster.

Vi lägger ut mer information efterhand. Då kommer vi också att lägga ut när och hur anmälan till aktivitet ska gå till. 

Årsmötet genomfördes som telefonmöte 2021-06-30. Ny ordförande valdes. Den nya styrelsen hade sitt första egentliga möte 2021-09-06. 

Den sedan länge planerade bussresan till Blekinge genomfördes med 37 anmälda deltagare 2021-09-07.

Senast uppdaterad 12 september 2021

Fler nyheter


Alla nyheter