Många ändringar i styrelsen och på vår hemsida.

Vår kassör under många år, Leif Kristoffersson, har oväntat somnat in. (2023-03-31) Prostatacancerföreningarna i Skåne representerade vid begravningen.

Dödsfallet har lett till mycket omfördelningar inom nuvarande styrelse. Leif var ju inte bara kassör. Han svarade för mycket i samband med våra möten och inte minst våra omtyckta bussresor. 

20230323 155921

Vår kassör under många år, Leif Kristoffersson, har oväntat somnat in.

På vår hemsida har vi nu tagit bort hänvisningar till Leifs e-post och telefon. Kärnan i kassörsuppdraget upprätthålls under året av Kaj Oldrup. Alla anmälningar och återbud går till vår sekreterare, som håller rätta på oss och alla aktiviteter. Peder Haak tar hand om förplägnad och reseansvaret. Vår ordförande och vice ordförande delar på övrigt.

Inte minst söker vi nu efter nya krafter till styrelsen och de olika arbetsgrupper, som vi vill ha för att kunna arbeta effektivt. Du får väldigt gärna själv kontakta någon i nuvarande styrelse för att anmäla hur du kan hjälpa till! Några exempel: Hjälpa till vid våra arrangemang. Planera och genomföra samtalsträff/studiebesök. Hjälpa till med medlemsregister/medlemskontakter. Hålla vår hemsida aktuell, korrekt och relevant. 

Senast uppdaterad 23 augusti 2023

Fler nyheter


Alla nyheter