Vår nya ordförande Magnus Klang

I texten nedan presenterar sig vår nye ordförande och utvecklar lite tankar om PCF-Syds arbete. 

Magnus Klang Foto Ver Beskuren

Hej alla medlemmar i Prostatcancerförening SYD, jag är glad över det förtroende som visades mig i samband med årsmötet den 30 juni, då jag valdes som ordförande för föreningen.

Jag är snart 59 år och opererad för c:a 3 år sedan i Malmö där jag även är bosatt. Jag har två barn, en son på 24 år och en dotter som är 21. Jag lever tillsammans med Pia, i ett hus vars trädgård ställer vissa krav på oss, så jag har blivit mer och mer intresserad av detta. På fritiden spelar jag lite golf och försöker röra på mig regelbundet.

Jag jobbar och har jobbat inom läkemedels och den medicintekniska branschen i drygt 30-år. Just nu är jag sysselsatt i ett projekt som syftar till att se över möjligheten och viljan hos vård, patienter och anhöriga att får cancerbehandling närmare hemmet. Målet är att i framtiden inte behöver åka till ett sjukhus för att få t.ex. cytostatika.

Nyligen påbörjade jag ett arbeta med att lansera en produkt som skall möjliggöra för strokepatienter att komma till vård snabbare än idag. Detta kan komma att spara mycket lidande och även stora summor som idag går till rehabilitering av stroke drabbade.

Då det gäller prostatacancer har jag förutom min personliga erfarenhet, både en far som drabbades men även en nära vän som är sjuk nu. Jag hade själv turen att vid en hälsokontroll fångas med ett något förhöjt PSA vilket ledde till en tidig diagnos och en lyckad behandling, jag är väl medveten om att alla inte har samma tur.  Därför ligger frågan om screening mig mycket varmt om hjärtat, så detta är en fråga jag verkligen vill driva.

Jag hoppas jag kan komma att bidra till vår förenings vidare utveckling och att vården och omhändertagandet av prostatacancer bröder blir ännu bättre än idag. Med bättre diagnostik, effektiva behandling och en bra eftervård. Föreningen har också en viktig funktion i att skapa gemenskap, trevligt umgänge och att stötta varandra.  Nu när pandemirestrektioner börjar lätta och många är vaccinerade kommer vi fortsätta att skapa möjligheter för träffar och umgänge i föreningen.

Jag har mötts av en positiv stämning och duktiga kollegor i styrelsen. Jag vill rikta ett tack till avgående ordförande Jan Augustin som under drygt 10 år varit med i Prostatacancer föreningar först i Småland och de senaste åren här hos oss som ordförande. Jag tackar också avgående styrelse för ett väl utfört arbete och ser fram mot att jobba tillsammans.

Jag ber om få återkomma med mer information efter semester och önskar er alla en fin sommar

Magnus Klang

Ordförande Prostatacancer Föreningen SYD

Tel: 0706591275

e-post: magnus.klang@bahnhof.se

 

Senast uppdaterad 28 november 2021

Fler nyheter


Alla nyheter