Lars-Erik Nilsson vald till ny ordförande av årsmötet 2024

PCF-Syd höll sitt årsmöte tisdag 12 mars 2024. Stadgeenliga ärenden plus ett om att ändra i stadgan om hur vi kallar till årsmöte. 

20240312 192152

Lars-Erik Nilsson, Trelleborg

Årsmötet förnyade styrelsen på flera sätt. Lars-Erik Nilsson, Trelleborg, blev vald till ny ordförande. Magnus Klang sitter kvar i styrelsen men som övrig ledamot. Detta eftersom hans engagemang för Prostatacancerförbundet, där Magnus nu är vice ordförande, kan komma att ta allt mer tid i anspråk.

Nu är det också officiellt att Magnus Klang har blivit vald till Prostatacancerförbundets ordförande. 

Ny kassör blev Leif Adamsson, Malmö. Han efterträder Kaj Oldrup, som upprätthöll denna post interimistiskt efter Leif Kristoffersson, som gick bort så oväntat i slutet av mars 2023.

Lena Lindow avgick som sekreterare och ur styrelsen. Marianne Cronquist, Oxie, går in i styrelsen och har lovat att ta hand om anmälningarna till alla våra aktiviteter. Ett av flera viktiga uppdrag som Lena har skött med den äran. Lena uppvaktades med blomsterbukett från Maskrosens blomsterhandel. En av våra sponsorer. 

Styrelsen kommer att ha några möten framöver för att bland annat fastställa budget och verksamhetsplan. I anslutning till det lär det bli slutligt klarlagt vem eller vilka som skriver protokoll, vem som ansvarar för dem och inte minst var de ska förvaras. 

Ett utförligare referat från årsmötet lägger vi på hemsidan under Om oss i PCF-Syd därefter Föreningsmöten. 

Vi kommer också att uppdatera vilka som ingår i styrelsen under: https://prostatacancerforbundet.se/om-oss/patientforeningar/skane/prostatacancerforeningen-syd/om-oss-i-pcf-syd/styrelsen/ 

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Fler nyheter


Alla nyheter