Behöver du kontakt med kontaktsjuksköterska?

PCF-Syd har länge försökt få en träff där kontaktsjuksköterskorna skulle komma och berätta för många på en gång om vad de gör. Vilken hjälp du kan få av dem. 

P g a hög arbetsbelastning så hänvisas vi ännu så länge till individuella kontakter. Du ska kunna nå kontaktsjuksköterskorna på detta sätt. Vill du ha tag i Urologens kontaktsjuksköterskor ring 040-332720 och därefter får ni några val.

Fler nyheter


Alla nyheter