Bussturen 2023 redan fulltecknad!

2023 års bussresa omfattar två dagar till Tyskland (Schleswig-Holstein) Upplägget har rönt ett extremt stort intresse och är i princip redan fulltecknad! Men chans till plats finns. Men du måste stå på väntelista. De som har tecknat sig måste nämligen stå fast vid detta och betala senast 1 juli. 

Husum

Husum

Bussresan inleds Tisdag 5 september-(tidigt på morgonen). Det blir en tur om två dagar till Tyskland Schleswig-Holstein med orterna Flensburg, Husum. Vi hade redan efter julträffen inte mindre än 36 medlemmar som anmält intresse för resan! Vi kan ta maximalt 50 personer i bussen. Redan nu i januari har vi nått maximalt antal. Om förhandsanmälda inte fullföljer med sin betalning så går vi vidare på listan. Besked om detta lämnas 15 juli 2023

För medlem lär priset hamna på 1.000 kronor. Icke-medlem får räkna med det fyrdubbla.

Gör förhandsanmälan till Leif, vår kassör, på leif.janet@telia.com

Fler nyheter


Alla nyheter