Årsmöte 2024. Vi söker fler frivilliga!

Det är viktigt att vi får fram kandidater till styrelsen, olika utskott/arbetsgrupper och den valberedning som ska utses på årsmötet i mars 2024. Vi ska också utse revisorer. En önskar ej förlängt uppdrag. Kontakta vår ordförande Magnus Klang mobil 0706 591 275 eller e-brev magnus.klang@bahnhof.se! Om du inte kan själv så tipsa om tänkbara kandidater. 

Alla handlingar som vi går igenom på Årsmötet 12 mars hittar du på vår hemsida under "Om oss i PCF-Syd" och därunder "Föreningsmöten". Vi testar med att ge dig en länk till den platsen här: Årsmötet 2024 

20231205 194927

Magnus Klang visar på ett foto 2023 års aktiviteter

Vår sekreterare, Lena Lindow, har meddelat att hon önskar avgå helt ur styrelsen.

Vår kassör Kaj Oldrup,  som tog över i april efter framlidne Leif Kristoffersson, har redan i april 2023  deklarerat att han tar sysslan fram till årsmötet 2024. Kaj är beredd att sitta kvar i styrelsen om hans uppdrag begränsas till att sköta hemsidan, anordna bussresor och vara "mentor" till den eller de i styrelsen som rattar vår ekonomi. Vi har redan fått flera som anmält sig att hjälpa till men fler behövs!

Vi vill gärna få fram arbetsgrupper som hjälper till med följande:

Klubbmästeri (mat och dryck vid våra möten)

Information (externt vid Mustaschkampen och i olika föreningar/företag) samt information internt (e-brev, hemsidan, facebook med flera sociala medier)

Ekonomi/administration (Budget, betalningar, redovisning, medlemsregister) 

Fler nyheter


Alla nyheter