Anhöriggruppen startade igen 2 mars

Vår anhöriggrupp startade igen efter en lång tids uppehåll. Pandemirestriktionerna gjorde att nästan all verksamhet fick pausas. Men nu har Anhöriggruppen kommit igång igen. 

Anhöriggruppen körde igång igen 2 mars kl 13.00 i SPF-lokalen på Baltzargatan 1, Malmö.
Lisa Abelin, patientsäkerhetssamordnare, på Urologkliniken i Malmö bistod gruppen vid detta första möte efter lång tid.
PCF-Syds ordförande - Magnus Klang - hälsade gruppen välkomna.  Föreningen bjöd på kaffe och fralla. 
Vi har uppfattat att gruppen ansåg det värdefullt med denna form av träffar de de anhöriga kan helt fokusera på de bekymmer som de har.
Cancer drabbar ju inte enbart den som har fått diagnosen!
Nästa möte är planerat till 11 maj kl 13.00 i SPF-lokalen på Baltzargatan 1, Malmö.

Senast uppdaterad 19 mars 2023

Fler nyheter


Alla nyheter