Snackcafét och Närståendecafét

Vår caféverksamhet tar nu julvila men vi återkommer nästa år.

Snackcafé

Under våren 2017 startade vi vårt Snackcafé med Bertil Persson, styrelsemedlem och utbildad terapeut, som moderator. Syftet är att det är vi själva som skall få tala om vår sjukdom och höra andras erfarenheter. Öppna tankar och känslor. Platsen är:

Backhaus Bageri & Café, Järnvägsgatan 13, Helsingborg

där vi har bokat ett diskret bord en trappa upp. Vi bjuder på kaffe och kaka. Bertil Persson, styrelsemedlem och utbildad terapeut, är moderator. Öppna tankar och känslor. Välkomna. e-mail: ProLivskvalitet@gmail.com

Bli medlem i vår förening ProLivskvalitet, kostnad 200 kr per år: <klicka här>

Som medlem i någon av Prostatacancerförbundets patientföreningar får du:

  • Tidningen Prostatanytt (fyra nummer per år)
  • Möjlighet att teckna Prostatacancerförbundets sjukvårds- och olyckfallsförsäkring
  • Tillgång till kontaktpersoner med olika erfarenhet av behandlingar
  • Tillgång till samtalsgrupper för patienter och närstående
  • Möjlighet att gå på möten och föredrag med expertmedverkan

Det finns minst en patientförening i varje län. 


Senast uppdaterad 24 juli 2020


Fler nyheter


Alla nyheter