En prostatacancervård I världsklass!

Patientföreningarna mot prostatacancer i Region Sydöst genomför den 12 oktober ett seminarium om 
prostatacancervården i Region Sydöst! 
Det är åttonde året i rad som föreningarna genomför ett seminarium och vänder sig till sina 
viktigaste målgrupper, sjukvårdspolitiker och personal inom vården, för att åstadkomma förbättring för män med diagnosen prostatacancer. 
Moderator i år är Göran Henriks, strategisk rådgivare i Region Jönköpings län.

57065944 Prmuy

09:00-09:25 Inledning. Varför tar vi upp detta? Två patienter berättar sin historia.

09:25-09:55 Samtal mellan moderator och klinikcheferna i regionen.
- hur kan vi förbättra vården genom samarbete lokalt och sjukvårdsregionalt?

09:55-10:35 Patientsyn på behov av några förbättringar:
- organiserad prostatacancertestning (OPT), (Rune Lundström, PCF Kalmar län)
- individuell patientöversikt (IPÖ), (Lars-Ove Bengtsson, ProLiv Jönköpings län)
- tid i handen, (Olof Darelid, ProLiv Jönköpings län)
- utredningscentra, (Gert Malmberg, PCF Öst).

10:45-12:00 Grupparbete
- kan vi samverka så att vi uppnår samma effekter som centra i Sverige –
vilka för och nackdelar har en region utan centra?
- vad krävs för att genomföra förbättringar för patienterna, lokalt och sjukvårdsregionalt?

13:00 -13:45 Rapport grupparbeten med dialog om presenterade förslag.

13:45-14:25 Samtal mellan moderator och hälso- och sjukvårdsdirektörer samt politiker.
- vilken styrning behövs för att åstadkomma en ännu bättre samverkan
mellan regionerna?
- hur skall uppgifterna fördelas att koordinera och driva förändring av vårdens framtid i SÖSR, t.ex. Individuell Patientöversikt (IPÖ) för mera effektiv vård? Tidsperspektiv?

14:25-14:50 Kaffe och dialog i grupp baserat på eftermiddagens paneldiskussion.

15:15-15:35 Sammanfattning av moderator.

Senast uppdaterad 10 oktober 2023

Fler nyheter


Alla nyheter