Regionalt seminarium - ”En prostatacancervård i världsklass!”

För åttonde året arrangerade PCFs klubbar inom sjukvårdsregion Sydost ett seminarium om prostatacancervård. Till seminariet var politiker och tjänstemän inbjudna. Tillsammans med klubbarnas representanter deltog ett 30-tal personer.

RT Fyra Klubbar

Fyra engagerade PCF-are; Rune, Lars-Ove, Olof och Gert.

Regionalt seminarium ”En prostatacancervård i världsklass!”
OPT
Fyra aktiva PCF-are lyfte patientsynen på behov av förbättringar i vården. 
Först ut var Rune Lundström, PCF Kalmar län, som tog upp OPT. OPT står för organiserad prostatacancertestning, ett arbetssätt som på ett strukturerat sätt erbjuder män att testa sig för prostatacancer. Med en införd OPT kan man fånga upp personer i ett tidigt sjukdomsskede vilket ger en lindrigare behandling. 
Rune betonade betydelsen av att fler regioner skulle komma igång med OPT.

IPÖ

Nummer två var Lars-Ove Bengtsson, ProLiv Jönköping, som pratade om IPÖ. IPÖn är den Individuella patientöversikten. IPÖn är ett strukturerat sätt att följa en patient och tanken är att patienten lättare ska kunna förstå och se sin behandlings olika faser. IPÖn skapar en helhet för patienten.
Lars-Ove önskade att fler patienter skulle registreras i det här systemet.

Tid i handen
Tredje man att informera var Olof Darelid, ProLiv Jönköping, som pratade om ”Tid i handen”. Innan man lämnar läkaren ska man få ett datum för nästa återbesök. Genom att datumet ges direkt slipper patienten en hel del oro eftersom denne vet när man ska ha nästa kontakt med vården. Dessutom behöver patienten inte ”jaga” nästa besökstid. Olof önskade att det här alltid fungerar, vid alla besök.

Utredningscentra
Sist ut var Gert Malmberg, PCF Öst, som pratade om utredningscentra. Alltmer komplexa diagnoser gör att alla läkare inte kan vara uppdaterade på hur alla delar inom området uppdateras. Om man utvecklar de regionala utredningscentrumen kan man se till att dessa håller hög kvalité och därmed blir till ett bra stöd för den lokala vården. Det viktigaste är inte den geografiska lokaliseringen utan mer att rätt kompetens finns inom de olika områdena, på rätt plats. Gert önskade att utredningscentrumen utvecklas.

Senast uppdaterad 12 oktober 2023

Fler nyheter


Alla nyheter