Två klinikchefer frågas ut

De två klinikcheferna Ingrid Erlandsson och Martin Alwin frågades ut av moderatorn Göran Henriks om deras syn på de två patienternas historia, vad de ansåg vara viktigt för framtiden och vilka utmaningar som fanns framför dem.

RS Klinikchefer

Ingrid Erlandsson och Martin Alwin

Efter att de två patienterna, Urban och Patrik, hade berättat sina historier om hur de hanterats av vården fick de två verksamhetscheferna Ingrid Erlandsson och Martin Alwin kommentera Rune och Patriks berättelser. 

  • ”Vi i vården behöver lägga mer kraft på dem där vården inte gick bra!” sa Ingrid och Martin fortsatte med 
  • ”Jag blir ledsen att höra att man inte blir riktigt omhändertagen”.

Ingrid lyfte fram betydelsen av en sömlös vårdkedja för att patienten ska få bästa möjliga vård. Ingrid berättade sedan om det pilotprojekt som hon bedrivit rörande OPT i region Jönköping. OPT står för organiserad prostatacancertestning, ett arbetssätt som på ett strukturerat sätt erbjuder män att testa sig för prostatacancer. 

Martin betonade vikten av det lokala samarbetet mellan professionerna. Hur viktigt det är att ses och lära sig av varandra genom att prata tillsammans. Martin hade som ambition att fortsätta och fördjupa samtalen mellan professionerna och han tyckte även att det hade tagits tag i besvärliga frågor och nya människor kommit in vilket skulle underlätta det fortsatta samarbetet. Martin betonade att tillit är en förutsättning för gott samarbete.

Båda verksamhetscheferna ansåg sedan att det regionala cancercentrat (RCC) är mycket viktigt och lyfte också fram betydelsen av att bygga sjukvården på kunskap och evidens. Lära sig av det goda exemplet och att ta bort prestigen. Något annat som var viktigt var också att jämföra utan att döma.

Sista frågan till dem bägge rörde vilka utmaningar som finns framför dem. Martin lyfte då de ekonomiska förutsättningarna som kräver en högre effektivitet och Ingrid nämnde personalförsörjningen och den viktiga frågan om en jämlik vård. 

 

Senast uppdaterad 17 oktober 2023

Fler nyheter


Alla nyheter