Region Östergötland tar ett stort steg närmare prostatacancertestning

Prostatacancertest

Tidigare i veckan tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet att ta fram en plan med målet att införa OPT (organiserad prostatacancertestning) i Region Östergötland senast i april 2024.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Regionerna har ett uppdrag att utreda hur PSA-testningen i Sverige kan bli bättre organiserad. Sydöstra sjukvårdsregionen med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland, har tidigare gjort en gemensam förstudie.

I Region Jönköpings län pågår nu ett pilotprojekt om OPT. Syftet är att ta fram förslag på arbetssätt och en digitaliserad testningsprocess, som alla regioner i sydöstra sjukvårdsregionen kan använda.

- Region Östergötland följer noga projektets utveckling. Vi behöver göra ett förarbete som omfattar både sjukvårdsverksamhet och IT, med sikte på att införa och driva organiserad prostatacancertestning, säger Fredrik Sjöstrand, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Fler nyheter


Alla nyheter