Fyra proffs bjöd på uppskattad föreläsning!

Två representanter från Onkologen och två från Urologen informerade om prostatacancer och olika behandlingsformer.

Öppen Föreläsning Maj 2024 03

Aus, Martin, Sofia och Jenny

Öppen föreläsning
På tisdagskvällen hade PCF Öst bjudit in till en öppen föreläsning om behandlingen av patienter med prostatacancer. Ett 80-tal medlemmar och andra hade hörsammat inbjudan, trotsat regn och hagel och tagit sig till Cupolen i Linköping.
De som höll i föreläsningen var fyra proffs från Urologen och Onkologen som på ett lättförståeligt och instruerande sätt berättade om prostatacancer och dess olika behandlingsformer.
Föreläsarna som stod på scenen var 
- Sofia Engblom, verksamhetschef Onkologen, Region Östergötland
- Martin Alwin, verksamhetschef, Urologen, Region Östergötland
- Aus Saudi, överläkare, Urologen, Region Östergötland
- Jenny Isaksson, specialistläkare, Onkologen, Region Östergötland.

Olika behandlingar
Rätt behandling till rätt person och vid rätt tillfälle är ett begrepp som man kan använda sig av när det gäller behandlingen av patienter med prostatacancer. Detta eftersom vissa patienter kan få en botande behandling medan andra endast kan få en behandling som lindrar.
Föreläsarna tog även upp om hur patienten "slussas" mellan onkologen och urologen. Tanken är att patienten ska ha en sömlös resa mellan de olika avdelningarna på ett för patienten smidigt sätt. 

OPT
Martin Alwin berättade att Region Östergötland hade, sedan en tid tillbaka, fått i uppdrag att tillse att Region Östergötland skulle komma igång med OPT.
(OPT betyder Organiserad Prostatacancer Testning och innebär att alla män i en viss åldersgrupp bjuds in till ett första PSA-test och på det sättet kan man i ett tidigt skede upptäcka de personer som har stor risk för att få prostatacancer.) 
Flera andra regioner i Sverige hade redan en fungerande OPT men Martin berättade att Region Östergötland skulle komma igång med OPT i höst. 

Provtagning
Aus Saudi informerade bland annat om att Region Östergötland har börjat med att ta PSA-prov via mellangården. Detta för att undvika infektioner och andra problem som kan uppkomma när man tar PSA-prov på traditionellt vis. Aus informerade även om att MR-undersökningarna har ökat mycket de senaste åren vilket har lett till att biopsi, som undersökningsform, har kunnat minska vilket är bra för patienten. 

Kontaktsköterska
Jenny Isaksson berättade bland annat om de mycket uppskattade kontaktsköterskorna som arbetar med en patient som har prostatacancer och gör ett fantastiskt arbete med att hålla kontakten mellan vården och patienten. 
När Jenny sa det var det många huvuden bland åhörarna som gjorde en jakande rörelse eftersom kontaktsköterskan verkligen är en person som de allra flesta patienter litar på, känner till ens sjukdomsbild och därmed kan vara till stor hjälp och tröst vid svåra stunder. 

Brett utbud
Sofia Engblom informerade om vad hennes verksamhet kunde erbjuda patienterna i Östergötland. Onkologen har ett brett utbud av olika behandlingar och kan därför behandla de flesta patienter med prostatacancer oavsett vilken variant patienten har och även beroende på hur långt sjukdomsbilden har utvecklats. Verkligen ett bra exempel på rätt behandling, rätt person och rätt tillfälle.

Nöjda deltagare
Vid slutet av föreläsningen frågade Martin åhörarna om de hade haft nytta av föreläsningen och om det hade varit en föreläsning som gått att förstå. Flera av åhörarna nickade och andra ropade "JA" vilket säkerligen gladde de fyra föreläsarna.
Att åhörarna var nöjda fick även flera av medlemmarna från PCF Öst styrelse höra i eftersnacket i kapprummet. Något som också gladde styrelsen för det är ju just det som är tanken med en öppen föreläsning i PCF Östs regi; det ska ge något i både huvudet och magen!

 

Senast uppdaterad 16 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter