Medlemsdialog

Medlemsdialog genom en enkät.

Årsmöte 09

Styrelsen för PCF Öst tycker det är betydelsefullt att ha en fortlöpande dialog med föreningens medlemmar och därför genomför vi en enkät med de medlemmar som vill svara på några frågor om föreningens verksamhet.

Vill du svara på enkäten så läser du frågorna och skickar dina svar till info@pcfost.se
I ditt svar anger du först frågans delområde (Aktiviteter, Information och Övrigt) och frågans nummer samt ditt svar. 
Tack för att du vill hjälpa till! 

 

Aktiviteter
1. Föreningen genomför öppna föreläsningar två gånger om året, en i Linköping och en i Norrköping.
1 a.
Har du varit på någon av dessa föreläsningar under 2023?                
Ja                  Nej

1 b. OM JA, hur intressant var föreläsningen i Linköping? (1 – 5 varav 1 är inte intressant och 5 är mycket intressant)
1                   2                   3                   4                   5

1 c. OM JA Hur intressant var föreläsningen i Norrköping? (1 – 5 varav 1 är inte intressant och 5 är mycket intressant)
1                   2                   3                   4                   5


2. Föreningen arrangerar bussresor varje år.

2 a. Brukar du ansöka om att få delta på dessa?
Ja                  Nej

2 b. OM JA, hur intressant var den för dig? (1 – 5 varav 1 är inte intressant och 5 är mycket intressant)
1                   2                   3                   4                   5

3. Föreningens verksamhet handlar om att skapa gemenskap, ge information och kunskap om sjukdomen, stötta den som har fått diagnosen och stimulera till rörelse.
3 a.
Tycker du att föreningen ska ha en annan inriktning? 
Ja                  Nej

OM JA, vilken inriktning föreslår du?


4. Vad tycker du föreningen skulle ordna för mer verksamhet, förutom den som erbjuds idag? 

 

Information
1. Föreningen gör medlemsutskick sex gånger per år till alla medlemmar var i det informeras om kommande verksamhet och skrivs om aktiviteter och aktualiteter.
1 a.
Brukar du läsa medlemsutskicken?
Ja                  Nej

1.b OM JA, hur intressant är medlemsutskicket för dig? (1 – 5 varav 1 är inte intressant och 5 är mycket intressant)
1                   2                   3                   4                   5

2. Föreningens hemsida har genomgått en förändring det senaste året.
2. a Brukar du besöka föreningens hemsida (www.pcfost.se)?
Ja                  Nej

b. OM JA, hur intressant är den för dig? (1 – 5 varav 1 är inte intressant och 5 är mycket intressant)
1                   2                   3                   4                   5

3. Föreningen finns även på Facebook.
3. a
Använder du dig av Facebook?
Ja                  Nej

3. b OM JA, brukar du besöka föreningens Facebook-sida?
Ja                  Nej

3. c OM JA, hur intressant är den för dig? (1 – 5 varav 1 är inte intressant och 5 är mycket intressant)
1                   2                   3                   4                   5

4. Vårt samhälle blir alltmer digitalt, detsamma gäller föreningen.
4. a
Har du en mail-adress?
Ja                  Nej

4. b OM JA, brukar du använda den 1.Dagligen 2. Minst en gång i veckan 3. Minst en gång i månaden 4. Näst intill aldrig. 
1                   2                   3                   4                  


Övrigt
1. Hur nöjd är du med föreningen och dess verksamhet?   
(1 – 5 varav 1 är inte nöjd och 5 är mycket nöjd) 
1                   2                   3                   4                   5

Tack för din medverkan!      

Senast uppdaterad 10 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter