100 miljoner kronor till prostatacancerforskning

I år har Prostatacancerförbundet nått en viktig milstolpe. Sedan Mustaschkampen startade 2015 har förbundet nu delat ut över 100 miljoner kronor till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inriktade på prostatacancer.

Bild på Mustaschkampens limiterade pin med ett mönster av två blåa fiskar med silverdetaljer.

Svensk prostatacancerforskning har under de senaste åren varit framgångsrik med flera viktiga studier. Det gäller till exempel områden såsom screening, behandling av lokaliserad sjukdom, biomarkörer för att bara nämna några. 

– Forskningsfinansiering är ett viktigt område och en förutsättning för detta. Att skapa medel som är öronmärkta för just prostatacancer är viktigt och unikt då forskning inom detta område är relativt nytt och ännu inte hunnit bygga upp infrastruktur för just prostatacancerforskning, säger Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi och ledamot i Prostatacancerförbundets forskningsråd.

Betydande finansiär
Från att ha varit en ganska liten forskningsfinansiär har Prostatacancerförbundet blivit en av de stora finansiärerna för prostatacancerforskning i Sverige. Detta beror på att kapitalet som insamlats vuxit i storlek, samt att förvaltning och utdelning sköts av en egen organisation som möjliggör att medlen kan öronmärkas för projekt inom prostatacancer.
– Prostatacancerförbundet stödjer alla bra prostatacancerforskningsmiljöer i Sverige och har således bidragit till den framgångsrika prostatacancerforskningen i landet, säger Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi och ledamot i Prostatacancerförbundets forskningsråd.

Sveriges vanligaste cancerform som bara drabbar män
Prostatacancer står för den största cancerformen bland män. Många i Sverige har erfarenhet, egen eller som närstående, av sjukdomen. Att stödja Prostatacancerförbundet och den årliga kampanjen Mustaschkampen är ett sätt att förbättra vård och behandling vid prostatacancer. Prostatacancerfonden är den enda fond i Sverige som enbart är inriktad på klinisk prostatacancerforskning, det vill säga forskning som ligger nära patienterna.
– Ett viktigt område är utveckling av metoder för prostatacancertestning i syfte att tidigt hitta "farlig" cancer och att kunna skilja ut dem som inte behöver behandling. Ett annat område som är viktigt är att finna bra behandlingar vid spridd cancer och att kunna urskilja vilken patient som behöver vilken behandling, så kallad "precision medicine", säger Yvonne Brandberg.
– Just nu är det framför allt inom diagnostik och imaging som man ser nya områden utvecklas. Behandling av metastaser är ett annat område som rönt stora framsteg, säger Jan-Erik Damber.

Etablerad fond
Hittills under 2024 har Prostatacancerfonden delat ut 15,6 miljoner kronor till 23 olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Intresset för att söka om medel har ökat de senaste åren. 
– Prostatacancerfonden har blivit etablerad och det är väl känt bland forskarna att fonden existerar och att det är möjligt att få relativt stora anslag. Det märks framför allt i att ansökningarnas kvalitet har förbättrats avsevärt. Under hösten slogs även ett nytt rekord i antal ansökningar, 37 stycken, säger Yvonne Brandberg.

Följande forskare har hittills beviljats anslag 2024

*                         Ann-Sofie Jemth, Inst för onkologi och patologi, KI.

*                         Anna Lantz, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI.

*                         Anna Plym, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI.

*                         Cecilia Hindorf, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI.

*                         David Robinsson, Urologiska kliniken, Höglandssjukhuset.

*                         Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet.

*                         Emma Ohlsson-Nevo, UFC, Universitetssjukhuset Örebro.

*                         Erik Thimansson, Inst för translationell medicin, Lunds universitet.

*                         Fredrik Jäderling, Prostatacancercentrum, Capio S:t Göran/KI.

*                         Johan Lindberg, Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI.

*                         Karin Holmsten, Kirurg- och onkologkliniken, Capio S:t Görans sjukhus.

*                         Maja Holm, Sophiahemmet högskola, Sophiahemmet.

*                         Maréne Landström, Inst för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.

*                         Martin Eklund, MEB, KI.

*                         Martin Sjöström, IKVL, Lunds universitet.

*                         Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala universitet.

*                         Niklas Psilander, Gymnastik och Idrottshögskolan.

*                         Panagiotis Kanellopoulos, Inst för läkemedelskemi, Uppsala universitet.

*                         Rebecka Hellsten, Translationell medicin, Lunds universitet.

*                         Rimma Axelsson, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI.

*                         Stefan Kurczera, Inst för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.

*                         Thomas Laurell/Hans Lilja, Biomedicinsk teknik/Translationell medicin, Lunds universitet.

*                         Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Läs mer om projekten som har fått anslag på Prostatacancerförbundets hemsida. <https://publish.ne.cision.com/l/crdtkwtnc/prostatacancerforbundet.se/forskning/beviljade-forskningsanslag/2024

Senast uppdaterad 26 mars 2024

Fler nyheter


Alla nyheter