Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar två gånger per år där specialister på prostatacancer informerar om sjukdomen och de framsteg som sker inom forskningen.

Vi planerar en intressant öppen föreläsning om prostatacancer under hösten. Annons kommer i dagspressen och i medlemsbrev!

Öppna Föreläsningar

Föreläsare

Senast uppdaterad 22 juli 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter