PCF Öst gästar en biodlare

Starttid: lördag 8 jun
Sluttid: lördag 8 jun
Bi

Besök i bisamhället
Lördagen den 8 juni besöker PCF Öst en biodlare vid bisamhället bredvid Stratomtagården på Vallaområdet vid Lillvalla, Linköping. Jan Erik Jansson, en av de riktiga biexperterna i Linköping, tar emot oss och han kommer att berätta om vad bina sysslar med i sina bikupor.
Ytterligare hemligheter kommer att få sina upplösningar när Jan Erik tar oss runt i bigården. 
Naturligtvis kommer alla att ha ordentlig skyddsutrustning som Jan Erik tillhandahåller.

Praktiskt och anmälan
Samling kl 15. Parkering kan ske vid minigolfbanan vid Valla. Anmälan görs till sekreteraren i PCF Öst Lars Löwanius via mail på lars.lowanius@gmail.com

Sista anmälningsdag är den 6 juni.

Senast uppdaterad 22 april 2024

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter