Styrelseprotokoll

2020

Styrelseprotokoll nr. 134, den 13 jan. 2020:
Styrelseprotokoll nr. 135, den 10 feb. 2020:
Årsmötesprotokoll den 4 mars 2020:
Styrelseprotokoll nr 136, den 9 mars 2020:

2019

2018

2017

Protokoll nr 103, den 24 febr 2017:
Årsmötesprotokoll den 7 mars 2017:
Protokoll nr 104, den 7 mars 2017:
Protokoll nr 105, den 21 mars 2017:
Protokoll nr 106 den 24 april 2017:
Protokoll nr 107 den 22 maj 2017:
Protokoll nr 108 den 12 juni 2017:
Protokoll nr 109 den 4 sept. 2017:
Protokoll nr 110 den 2 okt. 2017:
Protokoll nr 111 den 6 nov. 2017:
Protokoll nr 112 den 11 dec. 2017:

2016


Senast uppdaterad 27 juli 2020