N-A artikel om ny medicin

Läs här artikel i NA om nya rön inom medicin:

Artikel från 24 nov. 2013 i Nerikes Allehanda: Professor Per Erik Olsson beskriver sin forskning med utveckling av nytt läkemedel för lindring av prostata-cancerdrabbade patienters besvär.

Senast uppdaterad 28 juli 2020