Info från PCF:mera pengar till Cancervården

Läs här inlägg och information från Prostatacancerförbundet
om förslaget till mera pengar för Cancervård!

Denna skrivelse är en kommentar från PCF om hur
den förbättrade Cancervården kan/bör utformas,
speciellt inom området Prostatacancer.

Senast uppdaterad 28 juli 2020