Årsmöte 2023 och Snackekväll

Har varit torsdag 16 februari 2023

På Årsmötets dagordning har mötet fattat beslut om bland annat namnändring och uppdaterade stadgar tillsammans med övriga punkter. Nu heter vi Prostatacancerföreningen Möre

För mer info ring Mats 070-523 72 00 eller mejla reimbertsson@telia.com

Senast uppdaterad 09 mars 2023

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter