Kommande aktiviteter.

Extra Årsmöte

Ett Extra Årsmöte är planerat till den 28 juni 2022 kl. 18:30 med anledning av att en gemensam prostatacancerförening i Kalmar län behöver bildas. Region Kalmar län kommer bara att bevilja bidrag till en förening per funktionshinder i länet.

Idag finns det två prostatacancerföreningar, ProClub Möre i södra länet och Pcf Tjust i norra länet. Om vi ska få del av organisationsbidrag från Region Kalmar län måsta alla medlemmar finnas i samma förening.

Med anledning av detta kommer ProClub Möre att kalla till ett extra årsmöte med fråga till medlemmarna om att flytta över till en förening med namn "Prostatacancerföreningen i Kalmar län". Kallelse kommer att skickas på mail alt. brev till medlemmar.

Senast uppdaterad 09 juni 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter