Årsmötet 2020

Den 12 mars genomförde vi ett medlemsmöte som efterföljdes av det mera formella årsmötet. Eftersom det var i begynnande orostider var tillströmningen låg. c:a 20 medlemmar. Vid tidpunkten relevanta försiktighetsåtgärder hade vidtagits och vad vi har förstått smittades ingen. 
Föreningens mentor, Kent Lewén från Blekinge, var som vanligt på plats. Han presenterade en underhållande essä över föreningens utveckling från en tämligen liten förening till att nu vara en av landets största sett till medlemsantal relativt upptagningsområde.  Detta saxades med utvecklingen av metoder för tester (PSA, biopsier, magnetröntgen, etc), behandlingar (prostatektomi, strålning, etc) fram till var vi står idag med nya metoder i vardande både för diagnoser och behandlingar. Mängder av forskningsprojekt pågår och mycket finns att läsa om i Prostatanytt.
Innan själva årsmötet begynte lät vi oss väl smaka av den goda smörgåstårtan (naturligtvis, med en hr ordförande av västkustsk härkomst, av typ räka).
På årsmötet förrättades sedvanliga val. Som föreningens ordförande omvaldes Ragnar Öberg.  Likaledes omvaldes övriga styrelseledamöter (Sylve Klinth, Fredrik Ehrensvärd, Anders Pettersson, Leiph Berggren, Jörgen Larsson och Sven-Erik Sigren). Protokoll från årsstämman återfinns under fliken Verksamhet.

Senast uppdaterad 26 april 2021

Fler nyheter


Alla nyheter