Årsmötet 2019

Prostatacancerföreningen Gotland är en förening med stora framgångar. Från att ha varit Sveriges minsta prostatacancerföreningen har man vuxit till en av de största i landet.

Prostatacancerföreningen Gotland är en förening med stora framgångar. Från att ha varit Sveriges minsta prostatacancerföreningen har man vuxit till en av de största i landet. Detta räknat utifrån befolkningsunderlaget. Föreningens ordförande sedan flera år tillbaka är Ragnar Öberg och han har varit mycket drivande och sett till att föreningen verkligen syns och hörs. Två viktiga delar i föreningens verksamheter är att sprida budskapet om föreningen och den sjukdom man företräder samt att ge stöd till föreningens medlemmar. Kunskapen om denna sjukdom är alldeles för låg, säger Ragnar Öberg.

När föreningen var samlad till årsmöte den 20 mars, medverkade urologläkaren Magnus Törnblom som gav en bild av hur prostatacancervården fungerar för männen på Gotland. Han beskrev hur prostatacancervården bedrivs på Visby lasarett och talade om de framgångsfaktorer som man kan se när det gäller förbättringsarbetet. Bättre diagnostisering, kontaktsjuksköterskornas roll och arbetssätt samt att man i princip inte har några köer till behandlingar är några av dessa faktorer. Många åhörare ställde också frågor till Magnus om olika behandlingar, mediciner och nya diagnosmetoder, frågor som han besvarade klart och begripligt.

Föreningens mentor, Kent Lewén från Blekinge, var också på plats. Han redogjorde för Mustaschkampen som sedan starten 2015 dragit in över 35 miljoner kronor. Under föregående år har 19 olika forsknings- och utvecklingsprojekt tagit del av mer än 8 miljoner kronor. Att de insamlade bidragen går till svenska forskare har särskilt stor betydelse. Detta eftersom svensk prostatacancerforskning har kommit mycket långt och ligger i framkanten när man jämför med andra länder - säger Lewén och får medhåll av Ragnar Öberg.

Årsmötet förrättade också ett antal val. Ordföranden Ragnar Öberg omvaldes och övriga styrelseledamöter blev Sylve Klinth, Fredrik Ehrensvärd, Anders Pettersson, Leiph Berggren, Jörgen Larsson och Sven-Erik Sigren (nyval).

Senast uppdaterad 26 augusti 2020

Fler nyheter


Alla nyheter