Årsmötet 2018

Gotlands Prostatacancerförening har haft en fantastisk utveckling konstaterar ordförande Ragnar Öberg i samband med föreningens årsmöte 2018.

När föreningen var samlad till årsmötet den 22 mars, lämnades en intressant redovisning över verksamheten under förra året. Största arrangemanget var föreningens medverkan under Almedalsveckan. I föreningens informationstält fick besökarna chansen att ställa frågor om prostatacancer och uppmanades också att verkligen överväga att ta ett PSA-prov, ett enkelt blodprov som visar om man behöver gå vidare med en mer omfattande undersökning. Frågorna var många och samtalen blev ibland ganska långa. Flera besökare hade redan fått sin diagnos och anslöt sig till föreningen.

Föreningen i samarbete med Prostatacancerförbundet genomförde också ett seminarium under rubriken Prostatacancer - dags för allmän screening. Bland de merverkande var bl.a. representanter från Socialstyrelsen, riksdagen och inte minst från forskande företag. Att föreningen lyckats hitta ett intressant ämne för arrangemanget visades av det stora besökstalet. Stolar som inte räckte till och besökare som måste stå längs väggarna gladde verkligen föreningens styrelse.

Andra uppskattade aktiviteter var medverkan på flera marknader runt om på Gotland. Vid dessa tillfällen var det viktigaste att sprida kunskap om prostatacancer, sälja lite prylar inför den kommande mustaschkampen samt rekrytera medlemmar.

Årsmötet förrättade också ett antal val. Ordföranden Ragnar Öberg omvaldes och övriga styrelseledamöter blev Per Lundin, Sylve Klinth, Fredrik Ehrensvärd, Andres Pettersson, Leiph Berggren (nyval) och Jörgen Larsson (nyval).

Kvällens gästföreläsare var Kent Lewén, patientsupport från Blekinge. Han redovisade fakta om sjukdomen och höll sedan en genomgång om läget i den så viktiga screeningfrågan, ofta kallad pappografi. Var tjugonde man dör i sjukdomen och Lewén framhöll att om vi ska ha en jämlik vård i landet så handlar det om att vi män ska få en kallelse till provtagning, ett enkelt blodprov som visar om man behöver remitteras till specialistmottagning för vidare utredning. Föredragningen avslutades med lite statistik om prostatacancervårdens utveckling på Gotland. Lewén konstaterade att det har skett en positiv utveckling när det gäller bl.a. väntetider till utredning och behandling.

Åresmötet avslutades med att Ragnar avtackade Gunnar Ericsson och Göte Pettersson som nu lämnar styrelsen efter flera års uppskattade insatser.

Senast uppdaterad 26 augusti 2020

Fler nyheter


Alla nyheter