Inställda aktiviteter

Grillfesten vi hade planerat för i juni lyckades vi av flera skäl inte genomföra. Likaså blev som bekant Almedalsveckan infrusen för vår del. Även alla marknader vi hade tänkt deltaga i ställdes in.

Starttid: onsdag 6 okt

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter