Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Förbundet driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Almedalen Förening

ProstatacancerOroar du dig över prostatacancer? Eller har du eller någon i din närhet precis fått besked om sjukdomen? Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och drabbar 10 000 män bara i Sverige varje år och idag är det över 110 000 som lever med diagnosen. På Prostatacancerförbundets hemsida finner du samlad information som rör prostatacancer både för dig som är patient, anhörig, patientföreträdare eller bara vill veta mer.
>> Till Prostatacancerförbundets hemsida

Ge en gåvaProstatacancerförbundet arbetar aktivt för att besegra prostatacancern. Genom gåvor till Prostatacancerfonden kan vi finansiera forskning och sprida kunskap om sjukdomen. Prostatacancerförbundet har 90-konto, kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige. Gäller din gåva en minnes- eller gratulationsgåva skickar vi ett minnes- respektive gratulationsblad.
>> Ge en gåva eller läs mer på Prostatacancerförbundets hemsida

ForskningTack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden kan Prostatacancerförbundet fortsätta finansiera svensk prostatacancerforskning. 2019 avsatte Prostatacancerfonden 12,2 miljoner kronor till forskning och utveckling. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag och Prostatacancerförbundets forskningsråd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen. Det kan exempelvis handla om nya behandlingsmetoder och reducerade bieffekter av behandling eller om hur man kan förbättra patienternas fysiska och psykiska hälsa.
>> Läs mer om forskning kring prostatacancer på Prostatacancerförbundets hemsida

StipendierProstatacancerfonden delar kontinuerligt ut stipendier för kompetensutveckling till vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård. Stipendier kan sökas året om och avser deltagande i kurser och konferenser där forskningsrön och behandlingsmetoder presenteras. Tanken är att bidra till att snabbt föra ut forskningsresultat till berörd personal för att på så vis förbättra vården av patienter med prostatacancer - och därmed höja livskvalitén för dem och deras anhöriga. En prioriterad målgrupp är de yrkesgrupper som befinner sig nära patienten i vården såsom sjuksköterskor och uroterapeuter men även till patientföreträdare i patientföreningarna.
>> Läs mer om stipendier på Prostatacancerförbundets hemsida

Senast uppdaterad 31 augusti 2020