Årsmöte med Prostataföreningen Gävleborg

På grund av Coronapandemin har vi beslutat att årets årsmöte skall vara över telefonen,onsdag 21 april klockan 16.00. Närmaste tiden kommer handlingarna till årsmötet, att skickas till medlemmarna med vanlig post. Där finns även information om hur Årsmötet skall gå till och att deltagarna måste anmäla sig till föreningen senast den 14 april på adress hellberg.larsborje@gmail.com eller SMS 070 3737188 glöm ej uppge namn och adress. Har ni några frågor som ni vill att föreningen skall ta upp skicka dem till adressen här ovan före 1 april 2021.

Välkommen hälsar
Lars Börje Hellberg

Senast uppdaterad 09 mars 2021

Fler nyheter


Alla nyheter