Årsmöte

Årsmötet 2021 kommer att hållas telefonledes den 30 Mars. Kallelsen som skickas ut som brev finns även tillgänglig via denna länk (pdf)

Stadgeändringarna som godkändes av förra årets årsmöte ska bekräftas av årets årsmöte för att träda i kraft. Stadgeändringarna avser:

  • Namnändring till Prostatacancerföreningen Dalarna
  • Texten "Ordförande och 4 eller 6 ledamöter" ändras till "Ordförande och 4 till 6 ledamöter"
  • Revisorer väljs på 2 år istället för 1 år

Länk till nya stadgar.

 

Starttid: tisdag 30 mar
Plats:

Telefonmöte (se kallelse)

Senast uppdaterad 07 mars 2021

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter