Läsvärt

Här finner du broschyrer, böcker, artiklar om forskning, rapporter och andra publikationer.

Broschyrer från Prostatacancerförbundet

Alla förbundets broschyrer går att beställa i vår webbshop.


Nästan alla män (2018)
Klicka på bilden för att läsa broschyren


Vad sa läkaren - Liten medicinsk ordlista (2018)
Klicka på bilden för att läsa broschyren

Läkemedel vid prostatacancer (2017)
Klicka på bilden för att läsa broschyrenVal av vård - i Sverige och annat land (2016)
Klicka på bilden för att läsa broschyren


Man 45+ Kolla ditt PSA (2016) 
Klicka på bilden för att läsa broschyren

 


Almost every man (2017)
Click on the image to read the brochure


Prostataproblem – som inte beror på cancer (2019)
Klicka på bilden för att läsa broschyren

 

 

 

 Sten Nilsson, Lennart
Levi: "Prostatacancer - råd, rön, möjligheter", Radiumhemmets forskningsfonder, Karolinska sjukhuset, Solna, 2012, ISBN 91-631-3567-1 (48 sidor). Finns hos din patientförening eller beställs här

Övrigt material


Sanofi-aventis: "Prostata - 22 experter i en lätt bok om ett tungt ämne", Nominerad i tävlingen Guldbladet 2010. Kan beställas på Sanofi-aventis hemsida, här. Utgiven 2009 (137 sidor) 

Per-Anders Abrahamsson: "Prostatacancer - information för patienter och anhöriga", Astra Zeneca Sverige, 2006, ISBN 91-86327-64-X (128 sidor)

Hans-Olov Adami m.fl: "Prostatacancer", Karolinska Institutet University Press, 2006, ISBN 91-85565-03-2 (124 sidor)

Lasse Andersson: ”Under bältet på en karl – en bok om prostatacancer”, Livskraft i Karlskoga, 2005

Lasse Andersson:Om potens”, Gothia Förlag, 2006, ISBN 91-72055057 (31 sidor)

Ingmar Björkstén:Tur i otur”, Prisma, 2000, ISBN 91-518-3673-4 (247 sidor)

Jörn Donner, John Vikström: "Att leva är att dö - ett samtal om tillvarons mening", Verbum, 2002, ISBN 91-526-2874-4

Kjell-Olof Feldt, Birgitta von Otter: "I cancerns skugga", Ekerlids förlag AB, 2003, ISBN 91-896-1764-9 (240 sidor)

Michael Korda: ”Oss män emellan – att överleva prostatacancer”, Wahlström & Widstrand, 1998, ISBN 91-46-17325-0 (307 sidor) (Översättning från engelskan av M Korda: ”Man to man”)

Prostatabröderna: "Vad du behöver veta om prostatacancer?", Prostatabröderna, 2006, ISBN 91-631-9472-4 (228 sidor)

Lars Göran Pärletun: ”Ditt PSA är för högt - mitt möte med prostatacancer”, Vivamos, 2003, ISBN 91-631-3887-5, (284 sidor).

Ulf Schenkmanis, Bo-Johan Norlén: "Prostatacancer", ICA-förlaget AB, 2004, ISBN 91-534-2388-7 (80 sidor)

Socialstyrelsens publikationer

Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - fördelar och nackdelar, broschyr, art.nr 2010-4-10 (8 sidor) Hämta broschyren här som PDF

Här hittar du blandad information om prostatacancer

- Prostatacancer, Cancerfonden
- Prostatacancer, 1177
- Prostatacancer och kost, prostatacancer.nu
- Medicinhistoria, prostatacancer.nu
- Prostatans sjukdomar, prostatacancer.nu
- Samtal om Cancer är en websida som har samlat massor av information om hela sjukdomsförloppet.

Prostatanytt

Prostatanytt är Prostatacancerförbundets tidning som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen följer forskningen på det medicinska området och informerar om nyheter inom behandling och rehabilitering. Den innehåller också reportage om personer som själva har prostatacancer eller som är närstående till någon som har sjukdomen samt information om patientföreningarnas aktiviteter. Tidningen distribueras till alla betalande medlemmar i de patientföreningar som ingår i förbundet, samt till läkare, urolog/onkologmottagningar och andra intressenter inom prostatacancerområdet. Läs mer om tidningen här.

Vill du ha smakprov på vad tidningen kan innehålla? Ta en titt i arkivet!