Forskningsrådet

Prostatacancerförbundets styrelse har utsett ett forskningsråd med expertis inom forskningsfältet för prostatacancer. 

Rådet har som uppgift att:

  • Behandla ansökningar om forskningsanslag.
  • Ge förslag till styrelsen gällande tilldelning av forskningsmedel. Styrelsen fattar sedan beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas anslag.


Forskningsrådets ledamöter

  • Calle Waller (ordförande), vårdpolitisk talesman
  • René Blom, onkolog och överläkare
  • Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus onkologi
  • Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi
  • Kerstin Åslund, urolog
  • Kjell Brissman, ordförande i Prostatacancerförbundets styrelse
  • Göran Hellberg (sekreterare), generalsekreterare Prostatacancerförbundet