Fempunktsprogram

Fempunktsprogram för bättre och längre liv

1. Motionerna regelbundet (män motionerar mindre än kvinnor)
Regelbunden motion är det bästa receptet för ett långt liv. Vi blir spänstigare, gladare, snyggare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre.

2. Ät rätt och rök inte (män äter mindre hälsosamt än kvinnor)
Din kost påverkar hur din kropp mår, både på kort och lång sikt. Regelbundna måltider och en varierad kost med grönsaker, frukt eller bär till varje måltid. Undvik skräpmat och absolut ingen rökning. Är du rökare och vill leva ett långt liv är det nödvändigt att sluta omedelbart. Rökning är i särklass den största bidragande faktorn till cancer och andra livshotande åkommor. Trots detta är det tolv procent av befolkningen som röker. Varje år dör 6 500 människor i Sverige i förtid på grund av rökning.

3. Stressa mindre (män dör 3,5 år tidigare än kvinnor)
Mindre stress förlänger livet. För mycket stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom. Det är viktigt att ta sig tid till återhämtning och att stanna upp. Försök att undvika stressmoment.

4. Börja tala om din hälsa
Många män är rädda att prata om sjukdomar och blotta sitt inre. Denna oförmåga många män har att hantera känslor och sjukdomar behöver brytas. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationerna. Börja tala om din hälsa med dina kompisar/närmaste – då blir det lättare att lägga om livsstilen.

5. Ta PSA-prov om du är över 50 år – Vid tidig upptäckt går prostatacancer att bota
Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt prov som tas på din vårdcentral. Är det så att prostatacancern spritt sig så är sjukdomen omöjlig att bota och behandlingarna besvärliga. Män besiktigar kontinuerligt sina bilar för att ha kunskap att bilen fungerar som de ska. Samtidigt är det många män som inte tar hälsokontroller. Dags att prioritera hälsan och livet!