EuropaProstatacancerförbundet är medlem i:

European Cancer Patient Coalition (ECPC) 
ECPC är rösten för den europeiska cancerpatientens gemenskap som företräder cancerpatientsgrupper från de allra största till de mer sällsynta cancerformerna. ECPC etablerades för att representera perspektiven för cancerpatienter i den Europeiska hälsodebatten och för att ge ett forum för Europeiska cancerpatienter att dela information och erfarenheter mellan varandra.

Europa Uomo - The Prostate Cancer Coalition
EUOMO är en allians mellan nationella prostatacancerförbund i 23 länder och verkar för opinionsbildning, mer forskning och bättre vård genom kontakter med EU-instanser och andra organisationer på internationell nivå. Gemensamma arrangemang för utbildning och erfarenhetsutbyte.

Andra samverkanorganisationer i Europa inom cancer, prostatacancer och urologi: