Bilder på styrelsen, revisorer och valberedning

                                               

           

                  Ordf. Bo Kjellström                               Kassör Sven-Eric Carlsson             

            

             Vice ordförande Håkan Svensson     Ledarmot Conny Nielsen                                                                                                                                                                                                                            

            

         Ledarmot Lars Nilsson                            Ledarmot Anita Abrahamsson                                                     

             

       Ledarmor Bengt-Åke Karlsson               Ledarmot Anders Eidergård

      

      Björn Carlqvist

      

                                         

                                          

         

                             

 Revisorer: Jan-Erik Bengtsson, Stig Andersson                                                                                                                                                                            Valberedning:  Knut Lawesson, Hans Larsson, Sten-Olof Nilvall                                       

 

 

 

Telefon nummer och mail adresser till styrelens finns under fliken " Styrelse"