Beviljade forskningsanslag

Under 2018 beslutade Prostatacancerfonden att dela ut forskningsmedel för 6,13 miljoner kronor till framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning. Projekten avser bland annat säkrare diagnostik samt nya och individualiserade behandlingsmetoder. 

2018

 • Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå Universitet, får 100 000 kronor. Projekt: Translationell forskning på prostatacancer vid robotassisterad laparoskopisk prostatatektomi (RALP) och sentinel node detektion.

 • Yvonne Lundberg Giwercman, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds Universitet, får 200 000 kronor. Projekt: Follikelstimulerande hormons betydelse för övergången från behandlingsbar till obotlig prostatacancer.

 • Firas Tarish, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset/Karolinska Institutet, får 50 000 kronor. Projekt: Flytande biopsi: en icke invasivmetod för individualiserad behandlingsstrategi vid lokalt avancerad prostatacancer.

 • Per Fransson, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet, får 300 000 kronor. PROMProjekt: Patientrapporterade utfallsmått och en kostnadseffektivitetsanalys av hypofraktionerad strålbehandling i jämförelse med konventionell strålbehandling mot prostatacancer.

 • Neha Singh, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, får 100 000 kronor. Projekt: Emerging role of Human Papilloma (HPV) infection as a risk factor in prostate cancer: A genomic epidemiological study among Swedish men.

 • Andreas Forsvall, Institutionen IKVL, Infektionsmedicin, Lund, får 470 000 kronor. Projekt: Ny metod för säkrare prostatabiopsier.

 • Mark Clements, Institutet för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, får 200 000 kronor. Projekt: Planering för prostatacancertestning.

 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lund, får 300 000 kronor. Projekt: Reglering av prostatacancer benmetastasering av intracellulära och exosomala mikroRN.

 • Karin Welén, Institutet för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Cancer Center/Göteborgs Universitet, får 600 000 kronor. Projekt: Karaktärisering av metastaserad prostatacancer som grund för individualiserad behandling.

 • Agnieszka Krzyzanowska, Institutionen för translationell medicin, Enh. för Urologisk Cancerforskning, Lunds Universitet, får 360 000 kronor. Projekt: Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer, DOGS.

 • Anders Bjartell, Institutionen för translationell medicin, Enh. för Urologisk Cancerforskning, Lunds Universitet, får 600 000 kronor. Projekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling av kastrationsresistent prostatacancer. Fortsättning av pågående projekt.

 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet, får 300 000 kronor. Projekt: Användning av radioprotektor A1M för skydd av njurar och benmärg vid radionuklidterapi av prostatacancer med anti-PSMA ligander: En potentiell strategi för förbättrat terapiresultat och breddad målgrupp.

 • Andreas Josefsson, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Urologen, Göteborg, får 550 000 kronor. Projekt: Randomiserad internationell randomiserad fas III-studie för tidig docetaxel vid PSA-relaps efter kurativt syftande behandling (SPCG-14).
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Patientöversikt prostatacancer (PPC) får 2 miljoner kronor för fortsatt utveckling.