Beviljade forskningsanslag

Under 2019 har Prostatacancerfonden beslutat att dela ut forskningsmedel för 12,2 miljoner kronor till framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning. Projekten avser bland annat säkrare diagnostik samt nya och individualiserade behandlingsmetoder. 

2019

 • Agneta Wennman-Larsen, Inst. Omvårdnad, Sophiahemmet högskola, får 343 000 kronor. Projekt: Emotional distress in relation to PSA-levels and physical symptoms of progression in men with metastatic castration refractory prostate cancer (mCRPC).
 • Agnieszka Krzyzanowska, Lunds universitet, får 450 000 kronor + 350 000 kronor. Projekt: Digital pathology and artificial intelligence in prostate cancer.
 • Anders Bjartell, Enh f urologisk cancerforskning, Inst f translationell medicin, Lunds universitet, får 650 000 kronor + 600 000 kronor. Projekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer. 
 • Anders Widmark, Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet, får 650 000 kronor. Projekt: Targeting TGFß and STAT3 to improve enzalutamide treatment in bone metastatic castration resistant prostate cancer (CRPC) patients.
 • Andreas Forsvall, IKVL, Lunds universitet, får 583 000 kronor. Projekt: Ny metod för säkrare prostatabiopsier.
 • Delila Gasi Tandefelt, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, får 300 000 kronor. Projekt: Translating Prostate Cancer Genetics into Clinical Benefit.
 • Elin Thysell/Andreas Josefson, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, får 650 000 kronor. Projekt: Biomarkörstudie vid aktiv monitorering för prostatacancer inom den randomiserade kliniska multicenterstudien SPCG-17 (BASP-SPCG17).
 • Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, får 300 000 kronor. Projekt: Kan en mobilapp underlätta bäckenbottenträning och påverka besvär av urinläckage efter radikal prostatektomi?
 • Firas Tarish, Urologkliniken, Södersjukhuset, får 300 000 kronor. Projekt: Studier av mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant kastration vid strålbehandling av prostatacancer.
 • Fredrik Jäderling, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Ins, Röntgenkliniken, Nya Karolinska Universitetssjukhuset, får 165 000 kronor. Projekt: Artificiell intelligens inom prostatacancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MRT).
 • Gabriel Sandblom, Institutionen för kliniska vetenskaper, VO kirurgi, Södersjukhuset, får 155 000 kronor. Projekt: Anemi hos män med metastaserande prostatacancer. Behandling och inverkan på livskvalitet.
 • Jonas Nilsson, Strålningsvetenskaper, Umeå universitet, får 650 000 kronor. Projekt: Combination of liquid biopsy techniques for therapy stratification of patients with castration resistant prostate cancer.
 • Kristine Hagelsteen, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Kirurgi, Skånes Universitetssjukhus får 549 529 kronor. Projekt: Lämplighetsutvärdering av blivande kirurger/urologer.  
 • Marene Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, får 600 000 kronor + 600 000 kronor. Projekt: Utvärdera det kliniska värdet av nya potentiella framtida läkemedel och biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
 • Marie Lundholm, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, får 300 000 kronor. Projekt: Immunprofilering och exosomer: Nya biomarkörer eller terapeutiska mål för prostatacancer?
 • Mark Clements, Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatisitik, Karolinska Institutet, får 300 000 kronor. Projekt: Kostnadseffektivitet vid screening av prostatacancer.
 • Mauritz Waldén, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad, får 300 000 kronor. Projekt: Stockholm3 vs nationella vårdprogrammet vid SFV prostatacancer.
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Patientöversikt prostatacancer (PPC) får 1,5 miljoner kronor för fortsatt utveckling.
 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Lunds universitet, får 300 000 kronor. Projekt: Användning av radioprotektor A1M för skydd av njurar och benmärg vid radionuklidterapi av prostatacancer med anti-PSMA ligander: En potentiell strategi för förbättrat terapiresultat och breddad målgrupp.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, får 650 000 kronor. Projekt: Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.
 • Vladimir Kashuba, MTC, Karolinska Institutet, får 300 000 kronor. Projekt: Molekylära mekanismer som reglerar tumörinhiberande förmåga hos fibroblaster i förhållande till klinisk prognos.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet, får 650 000 kronor. Projekt: Prognostic markers and therapeutic targets for metastatic spread of prostate cancer.