Beskedet

Att få besked om att man själv eller någon närstående drabbats av cancer är inte lätt och väcker ofta starka känslor och frågor. Prostatacancer utvecklas normalt långsamt och tack vare nya mediciner och behandlingsmetoder blir de allra flesta botade eller lär sig leva med sin cancer.


Första tiden efter beskedet

Att få ett cancerbesked innebär för de flesta att man hamnar i kris. Det är en normal reaktion när man hamnar i en helt ny livssituation. I början är man ofta i chock. Man kan tycka att situationen känns overklig och ha svårt att ta till sig och minnas vad som sägs om sjukdomen och behandlingen.

Inför läkarbesöket

Det kan vara bra att ta med en närstående vid läkarbesöken eftersom det kan vara svårt att ta till sig allt som sagts. Det är oftast till stor hjälp att i förväg skriva upp alla de frågor som man vill ha svar på. Försök även att skriva upp svaren du får då det kan vara svårt att komma ihåg all information läkare och sjuksköterska ger. Du har även rätt att få begriplig information, gärna skriftlig, om din sjukdom och behandling. Du har också rätt att ta del av innehållet i din journal. Är det något du inte förstår, ska du be läkaren förklara det.

Liten ordlista

Prostatacancerförbundet har tagit fram en Liten ordlista - Vad sa läkaren? som kan vara till hjälp att förklara svåra ord som du kan ha stött på vid läkarbesöken. På sidan Läsvärt hittar du våra broschyrer. De går även att beställa i förbundets webbshop.

Någon att prata med

När man drabbas av en kris kan det vara skönt att få prata av sig, kanske med någon i familjen, vänner eller någon som befinner sig i samma situation. Känner du att du behöver professionell hjälp har du alltid rätt till att få prata med en kurator. Ibland kan det vara skönt att prata med någon som befinner sig i samma situation eller som har befunnit sig där. I Prostatacancerförbundets 27 patientföreningar finns det alltid någon som du kan ringa och prata med. Kanske behöver du råd om behandlingsmetoder, information om biverkningar eller andra rättigheter som du har som patient.

Här finner du kontaktuppgifter till den patientförening som ligger närmast där du bor.