Behandling / läkemedel

Tack vare forskningen är prognosen för prostatacancer god och det finns en rad olika behandlingsmetoder. Vilken behandling som blir aktuell beror bland annat på PSA-värdet, om cancern har spridit sig samt ålder.

Allmänt

Det är inte alltid självklart vilket som är det bästa alternativet att behandla prostatacancer. Val av behandling beror bland annat på hur snabbt cancern växer, om den har spridit sig utanför prostatan, hur du mår i övrigt och hur gammal du är. En annan viktig del i beslutet är vilka biverkningar de olika behandlingarna ger och hur läkaren och du själv värderar biverkningarna i förhållande till resultatet av behandlingen.

Aktiv monitorering

Tumörer som inte har spridit sig och vars egenskaper gör att de brukar växa långsamt kallas lågrisktumörer. Sådana tumörer brukar inte behandlas inledningsvis, utan de följs upp med hjälp av regelbundna PSA-prov och ibland även med vävnadsprov. Behandling rekommenderas bara om tumören visar tecken på att börja växa igen eller får mer aggressiva egenskaper.

Operation

Så länge cancern enbart finns inuti prostatan går det att operera. Operationen kallas radikal prostatektomi och kan göras på två olika sätt. Man kan antingen opereras med ett snitt i magens nedre del eller så får man genomgå en så kallad titthålskirurgi, som utförs med stöd av en operationsrobot. Läs mer om operation av prostatan på 1177.se.

Strålbehandling

Strålbehandling är ett vanligt sätt att behandla prostatacancer, både när cancern är kvar i prostatan och när den spridit sig till andra delar av kroppen. Cancercellerna dödas med radioaktiva strålar. Det vanligaste är att strålbehandlingen koncentreras mot en tumör eller en metastas, eller genom att små bitar av radioaktivt ämne placeras direkt i prostatakörteln. Läs mer om strålbehandling på 1177.se.

Hormonbehandling

Prostatacancern behöver det manliga könshormonet testosteron för att växa. Hormonell behandling vid prostatacancer syftar till att minska nivåerna eller blockera effekten av testosteron. Hormonbehandling används framför allt för patienter med spridd prostatacancer och är ett effektivt sätt att bromsa cancerns tillväxt och reducera tumörens storlek. Behandlingen används också i kombination med strålbehandling.

Kastrationsbehandling kallas det när man minskar testosteronnivåerna, behandlingen kan göras kirurgiskt genom att operera bort testiklarna eller medicinskt som ges i sprutform varje, var tredje månad eller halvårsvis. För att blockera effekten av testosteron används tablettbehandling som blockerar målmolekylen för testosteron inne i tumörcellen. Den hormonella behandlingen har en bromsande effekt men botar inte.

Cytostatikabehandling

Cytostatika, som även kallas cellgift, finns i många olika former. Ibland får man cytostatika för att minska de smärtor man kan ha om prostatacancern är i ett sent stadium eller när hormonbehandlingen inte längre fungerar. Även vid tidiga tumörstadier kan man få cytostatika.

Läs mer 

Prostatacancerförbundet har tagit fram två broschyrer i ämnet; Val av vård - i Sverige och annat land samt Läkemedel vid prostatacancer. På sidan Läsvärt hittar du våra broschyrer. De går även att beställa i förbundets webbshop.