Verksamhetsplan 2020

Aktiviteterna för verksamhetsåret 2020 är ännu inte fastställda. 

 

 Månad Datum  Aktivitet

 Januari  30  Studiebesök på onkologen, Västerås sjukhus

 Februari    

 Mars 26 Årsmöte

 April    

 Maj    

 Juni    

 Juli    

 Augusti    

 September    

 Oktober    

 November    

 December    

 

Övrig verksamhet:

Samtalsgrupper och anhöriggrupper

 

 Med reservation för eventuella ändringar.