Verksamhet

Informationstillfällen

 Arosgubben ordnar möten av olika slag, där vi framför allt anlitar duktiga föreläsare som informerar oss om Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatacancer. Varje år får mer än 10.000 män beskedet att de drabbats av sjukdomen. Vår förening vill vara till hjälp och stöd för de män som i många fall är chockade av beskedet att just de är sjuka av cancer.

Vi erbjuder samtal med någon av våra kontaktpersoner för att informera om vilka behandlingsmetoder som finns, och vi vill även dela med oss av den litteratur som finns att tillgå.

Dessutom anordnar föreningen även andra aktiviteter för sina medlemmar, som exempelvis bussresor, julbord m.m.

Brunchkryssning 2018

 

En brunchkryssning i juni 2018.

 

Kunskapspaket

Kontaktsköterska, urologen  

Arosgubben lägger regelbundet upp ett kunskapspaket hos urologen och specialistmottagningen som delas ut till alla män som just har fått diagnosen prostatacancer.

I den löpande verksamheten ingår förutom spridandet av information om prostatacancer, även ett program med kontaktpersoner och samtalsgrupper.

 

En kontaktsjuksköterska visar upp kunskapspaketet hos urologen på Västerås sjukhus.