Styrelse

Claes-Henry Falck   Jan Rudberg    Håkan Sandberg    Agneta Näsström
Claes-Henry Falck   Jan Rudberg   Håkan Sandberg   Agneta Näsström
Ordförande   Vice ordförande   Sekreterare   Kassör
             
 Hans Eriksson   Erling Larsson    Magnus Söderkvist    
Hans Eriksson   Erling Larsson   Magnus Söderkvist    
Ledamot   Ledamot   Ledamot    
             
 Stefan Carlsson   Mats Jos   Bengt Wetso    
Stefan Carlsson   Mats Jos   Bengt Wetso    
Suppleant   Suppleant   Suppleant