Kontaktpersoner

I en kris kan det vara ett ovärderligt stöd för dig att få tala om dina problem med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen. Någon som förstår dina problem och som kan berätta hur andra tänkt i en liknande situation.

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av föreningens kontaktpersoner, som finns till hands för enskilda samtal och rådgivning. De har moralisk tystnadsplikt.

Kontaktpersoner

Har Du fått en diagnos som säger att Du har prostatacancer? Vill Du prata med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen?

Du, eller någon av dina anhöriga, är välkommen att ringa någon av våra kontaktpersoner nedan. Att prata med någon som varit i en liknade situation kan kanske vara till stöd och hjälp.

Claes-Henry Falck  

Claes-Henry Falck

Telefon 021-35 43 19
Mobil 070-336 96 04
E-post info@arosgubben.se

 
       
 Arne Eriksson  

Arne Eriksson

Telefon 0220-357 65
Mobil 070-299 70 39
E-post arnejeriksson@telia.com

 
       
 Jan Rudberg  

Jan Rudberg

Mobil 070-655 85 99
E-post jananitarudberg@gmail.com

 
       
 Bengt Wetso  

Bengt Wetso

Mobil 070-520 66 48
E-post wetso@home.se

 

Samtalsgrupper (snackcafé)

Ett annat sätt att skapa nära kontakt mellan medlemmarna är föreningens samtalsgrupper. Ett mindre antal medlemmar träffas för att utbyta erfarenheter och dela både bekymmer och glädjeämnen. I den lilla gruppen är det lättare att samtala öppet och lära sig av andras erfarenheter och lösningar. 

Samtalsgrupperna har dessvärre ebbat ut av olika anledningar, men vår målsättning är att försöka återuppta dem igen.

Kontaktsjuksköterskor på urologkliniken

På urologmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås finns kontaktsjuksköterskorna Lena Ström och Anette Jonsson, som sedan 1 september 2014 tar hand om de som får besked om prostatacancer och följer dem genom hela behandlingen.

De kan nås via telefon 021-17 42 70, vardagar kl 07.00-14.00
Webb: www.ltv.se
E-post: lena.m.strom@ltv.se eller anette.jonsson@ltv.se