Föreläsningskväll - Uppsala

Prostatacancerföreningen i Uppsala län

Starttid: tisdag 21 nov 2023, kl 18:00
Plats:

Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vartannat år arrangerar den lokala prostatacancerföreningen tillsammans med Akademiska sjukhuset en föreläsningskväll som ger en bred spegling av vår sjukdom – från diagnos till behandling.

Den breda medverkan av läkare från Urologen, Onkologen, Radiologen och Nuklearmedicin på Akademiska sjukhuset garanterar att det blir en kanonkväll!!

Senast uppdaterad 18 september 2023

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter