2018-01-15

Upp till 200 dagars väntetid

Väntetiderna mellan besked och behandling av olika former av cancer ligger långt över landstingens uppsatta mål. Längst väntetid har patienter som drabbats av prostatacancer. Detta uppmärksammas av tidningen Metro idag.

Bild

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) är inne på sitt fjärde år i satsningen mot kortare väntetider inom cancervården. Men fortfarande är antalet dagar som patienter får vänta inte i närheten av de uppsatta målen.

Längst väntetid har de som drabbats av prostatacancer. RCC:s mål ligger på 61 dagar, men enligt deras siffror kan den som väntar längst gå i upp till 200 dagar med cancerbeskedet innan de får ett kirurgiskt ingrepp. Enligt det Nationella prostatacancerregistret, som har en mer omfattande databank, ligger medianen på 151 dagar för 2016.

Varje år drabbas cirka 10 400 män av prostatacancer. 
– Av alla dessa män är det alldeles för många som inte får behandling i tid. Om man har en aggressiv cancer kan det hända saker under tiden som gör att cancern sprider sig till skelettet, säger Kjell Brissman, Prostatacancerförbundets ordförande.

Här kan du läsa Metros artikel.

« Tillbaka