2018

År 2018 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 6,1 miljoner kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

 • Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå Universitet, får 100 000 kronor. Projekt: Translationell forskning på prostatacancer vid robotassisterad laparoskopisk prostatatektomi (RALP) och sentinel node detektion.

 • Yvonne Lundberg Giwercman, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds Universitet, får 200 000 kronor. Projekt: Follikelstimulerande hormons betydelse för övergången från behandlingsbar till obotlig prostatacancer.

 • Firas Tarish, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset/Karolinska Institutet, får 50 000 kronor. Projekt: Flytande biopsi: en icke invasivmetod för individualiserad behandlingsstrategi vid lokalt avancerad prostatacancer.

 • Per Fransson, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet, får 300 000 kronor. PROMProjekt: Patientrapporterade utfallsmått och en kostnadseffektivitetsanalys av hypofraktionerad strålbehandling i jämförelse med konventionell strålbehandling mot prostatacancer.

 • Neha Singh, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, får 100 000 kronor. Projekt: Emerging role of Human Papilloma (HPV) infection as a risk factor in prostate cancer: A genomic epidemiological study among Swedish men.

 • Andreas Forsvall, Institutionen IKVL, Infektionsmedicin, Lund, får 470 000 kronor. Projekt: Ny metod för säkrare prostatabiopsier.

 • Mark Clements, Institutet för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, får 200 000 kronor. Projekt: Planering för prostatacancertestning.

 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lund, får 300 000 kronor. Projekt: Reglering av prostatacancer benmetastasering av intracellulära och exosomala mikroRN.

 • Karin Welén, Institutet för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Cancer Center/Göteborgs Universitet, får 600 000 kronor. Projekt: Karaktärisering av metastaserad prostatacancer som grund för individualiserad behandling.

 • Agnieszka Krzyzanowska, Institutionen för translationell medicin, Enh. för Urologisk Cancerforskning, Lunds Universitet, får 360 000 kronor. Projekt: Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer, DOGS.

 • Anders Bjartell, Institutionen för translationell medicin, Enh. för Urologisk Cancerforskning, Lunds Universitet, får 600 000 kronor. Projekt: Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling av kastrationsresistent prostatacancer. Fortsättning av pågående projekt.

 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet, får 300 000 kronor. Projekt: Användning av radioprotektor A1M för skydd av njurar och benmärg vid radionuklidterapi av prostatacancer med anti-PSMA ligander: En potentiell strategi för förbättrat terapiresultat och breddad målgrupp.
 • Andreas Josefsson, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Urologen, Göteborg, får 550 000 kronor. Projekt: Randomiserad internationell randomiserad fas III-studie för tidig docetaxel vid PSA-relaps efter kurativt syftande behandling (SPCG-14).
 • Nationella prostatacancerregistrets (NPCR) projekt Patientöversikt prostatacancer (PPC) får 2 miljoner kronor för fortsatt utveckling.