2017-11-22

Lärorika urologidagar i Göteborg

Att jobba som ensam kontaktsjuksköterska på en liten urologmottagning kan vara tufft. Tack vare ett stipendium från Fonden mot prostatacancer hade Jolanta Nawrocki från Simrishamn, möjlighet att delta i Urologidagarna 2017. Erfarenheterna och kunskaperna hon tar med sig från dessa dagar har hon stor nytta av i sin yrkesroll.

BildFonden mot prostatacancer delar varje år ut stipendier för kompetensutveckling till vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård. En av årets stipendiater, Jolanta Nawrocki från Urologmottagningen på Närsjukhuset Simrishamn, deltog i Urologidagarna på Svenska Mässan i Göteborg den 4–6 oktober.

Vad var det bästa med Urologidagarna 2017?
– Jag är mycket imponerad av konceptet som helhet. Jag lärde mig massor, men den föreläsning jag tog till mig allra mest var Mats Börjessons. Man skulle kunna tro att de flesta är medvetna om aktivitetens betydelse för vårt välmående, men tyvärr är många ganska dåliga på att sätta det i praktik. Hur aktiva är vi egentligen? Stillasittandet ökar i alla åldrar. Påverkar det människan i vuxet liv? Kan man ha större benägenhet att drabbas av cancersjukdomar om man inte rör på sig tillräckligt mycket? Själv har jag varit lite dålig på att röra mig den senaste tiden. Jag hittar alltid något att skylla på. Efter urologidagarna har jag dock börjat cykla till jobbet och tränar även på min träningscykel 15–30 minuter dagligen. Jag kommer att ta detta vidare till mina patienter. Postoperativ träning är viktig ur många avseenden, vårdtiden blir kortare, återhämtningen bättre, lättare återgång till arbetet och psykisk återhämtning.

Vilka är de viktigaste kunskaperna och erfarenheterna du tar med dig från Urologidagarna?
– Det var väldigt intressant att lyssna på debatten om framtidens sjukvårdsorganisation. Vården ska finnas samlad runt patienten, alla ska vara delaktiga, sjukvården, patienten och samhället. Tillsammans måste vi förbättra vårdens kvalitet. För mig var det även lärorikt att kunna få träffa och prata med människor som arbetar på andra ställen i Sverige inom samma område. Att lyssna på hur andra jobbar har stärkt mig i min roll som kontaktsjuksköterska för prostatacancerpatienter och sjuksköterska inom urologi. Dessutom var det både intressant och nyttigt att gå runt och titta på allt material och produkter hos utställarna.

På vilket sätt har stipendiet gett dig mer kunskaper i omhändertagandet av patienter med prostatacancer?
– För mig som arbetar ensam som sjuksköterska på en liten urologmottagning där urologläkaren finns på plats varannan vecka var det betydelsefullt att kunna delta i Urologidagarna. Jag lärde mig oerhört mycket genom att lyssna på de fantastiska föreläsningar och intressanta abstract som anordnandes under dessa dagar. Jag har fått mig många tankeställare och planer på att göra en del förändringar på min arbetsplats som ska gynna våra patienter.

« Tillbaka