2017-10-25

”Dags för männen att ta tag i den omoderna mansrollen”

Män och mansrollen har uppmärksammats på flera sätt i medierna den senaste tiden, bland annat genom kampanjen #metoo. I en debattartikel i DN skriver Nils Pettersson och Torsten Tullberg hur vi kan ta ett bredare grepp och utveckla hela mansrollen.

Bild

Nils Pettersson, föreläsare och jämställdhetsutvecklare.

Den senaste veckan har många kvinnor och män samlats runt om i Sverige för att under #metoo manifestera mot sexuella trakasserier och övergrepp. Frågeställningarna är viktiga och många män behöver ändra attityder och beteenden. Men det är flera frågor om män som hör ihop och behöver uppmärksammas, kanske hela mansrollen.

Män och mansrollen har uppmärksammats på flera sätt i medierna den senaste tiden. Frågorna är viktiga för vårt gemensamma samhälle och vi menar att männen själva bör ta tag i sin mansroll och att regeringen kan stödja det arbetet.

Sverige har världens första feministiska regering, vilket innebär att jämställdhet är ett prioriterat område. Feminismen är central då vi fortfarande lever i ett samhälle där mannen har mer makt och fler fördelar på många områden. Kvinnor blir exempelvis fortfarande marginaliserade, underordnade, har lägre genomsnittslön samt har svårare att bli chefer. I de yngre generationerna utvecklar nu männen i det tysta, själva sin mansroll. Det sker naturligtvis i nära samarbete med kvinnorna.

Men den feministiska politiken behöver kompletteras med åtgärder för männen. Det genomförs visserligen aktiviteter för att minska mäns våld mot kvinnor men mer behöver göras och attityder samt beteenden behöver förändras. Myndigheterna har hitintills inte fått tydliga uppdrag att försöka förändra den sammansatta mansrollen. I de yngre generationerna utvecklar nu männen i det tysta, själva sin mansroll. Det sker naturligtvis i nära samarbete med kvinnorna.

De flesta män i Sverige är för jämställdhet. I praktiken är det dock långt kvar till ett jämställt samhälle. För att accelerera utvecklingen gäller det att påbörja arbetet i de delar som är viktigast. Här är några områden där framsteg kan göras:

1. Ändra normen av vad som konstituerar en modern man. Normer tar lång tid att förändra. I alla tider har en man ansetts som riktigt manlig om han visar sig stark, har stora muskler och visar beslutsamhet. Redan de små barnen har män som är starka och modiga som förebilder. Samma förebilder förekommer i reklam, film och tv. Normen för den moderne mannen borde vara att han kan visa sig stark samtidigt som han kan vara mjuk och empatisk. Dessa egenskaper kan ses som motsatser men bör göras förenliga. Vi påverkas av förebilder för det vi uppfattar som attraktivt och sexigt. Både kvinnor och män måste ändra sina normer och ideal för vad den moderne mannen står för.
 
2. Fler män behöver lära sig tala om mjuka frågor. Många män är rädda att prata om sjukdomar och blotta sitt inre. Kanske beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Denna oförmåga som många män har att hantera och prata om känslor behöver brytas. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. En annan nationell undersökning från april 2016 redovisar att var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor och bara fyra av tio män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden. Många män är rädda för att bli betraktade som mesar om de visar sina känslor. Ungdomstidningen Kamratposten gjorde 2008 en undersökning och frågade vem barnen helst talar med när de är ledsna. Pappa kom först på femte plats efter mamma, kompis, någon annan och inte någon alls. Alla pappor vill naturligtvis att deras barn ska vilja tala med dem om de blir ledsna.
 
3. Män behöver lägga om till en hälsosam livsstil.Enligt SCB lever män 4 år kortare än kvinnor. Orsaker till det är bland annat att många män äter mindre hälsosamt och motionerar mindre än kvinnor. Män har helt enkelt en mindre hälsosam livsstil än kvinnor. Alltför många män inser inte att regelbunden motion är det bästa receptet för ett långt liv. De flesta vet att kosten påverkar hur kroppen mår, på kort och lång sikt. Men alltför många män har inte regelbundna måltider och en varierad kost med grönsaker, frukt eller bär till varje måltid. Alltför många äter så kallad skräpmat.

Att gå till doktorn är något som män gärna skjuter upp. Det kan bero på rädsla eller ovilja att erkänna svaghet. Få män vet till exempel att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och att sjukdomen går att bota om den upptäcks tidigt. Det är därför det är så viktigt att alla män som fyllt 45 år tar PSA-prov. Har väl prostatacancern spritt sig så är sjukdomen omöjlig att bota och de livsuppehållande behandlingarna besvärliga. Män besiktigar kontinuerligt sina bilar för att ha koll på att bilen fungerar som den ska. Samtidigt är det många som inte går på hälsokontroller för att kontrollera att kroppen mår bra. Dags att prioritera hälsan och livet! Om en man kan prata om sin hälsa är det större sannolikhet att han också gör något för att förbättra den.

4. Fler män bör aktivt ta avstånd mot mäns våld mot kvinnor. Det är alla mäns ansvar att säga nej till sexism, sexuella trakasserier på arbetsplatsen, våld mot kvinnor, sexuellt våld, mäns våld mot andra män och våldsyttringar över huvud taget. Det är tyvärr vanligt att män reagerar med att försvara sig. ”Inte alla män våldtar!” Nej, alla män utövar inte våld, men det är alla mäns ansvar att stoppa våldet mot kvinnor. Tystnad kan tolkas som bifall.
 

5. Fler män bör ta ut fler föräldradagar. I dag är det 25 procent av alla fäder som inte tar ut en enda föräldradag. Av de sammanlagda dagar som föräldraförsäkringen ger, utnyttjar män enligt den senaste statistiken endast 27 procent av dagarna. Vi vet att mäns ökade omsorgs- och hemarbete under barnens första levnadsår får många positiva effekter.

Alltför många tar bara ut två månader, ofta som en förlängning av sommarledigheten, och då är både pappan och mamman lediga. Målet är att pappan ska ta helhetsansvaret själv för barn och hem under en längre period och därmed få en närmare relation till barnet. För mamman är det viktigt att komma tillbaka till arbetsmarknaden och inte halka efter beträffande lön och pension. Ökad pappaledighet är en central fråga i jämställdhetsarbetet men också en central fråga för mannen. Pappaledigheten ger flera viktiga mervärden för barnen, kvinnorna, männen själva och förstås också för samhället.

Att öka männens ansvar för hem och barn kan vara en nyckel för den nya mansrollen. Rapporten ”State of World’s-Father’s”visar att män som har större ansvar för sina barn är mer rädda om sin hälsa. Kanske har det göra med att man upplever att man faktiskt är betydelsefull för någon annan.

Låt #metoo fungera som en väckarklocka så att fler män bejakar sina empatiska sidor, tränar sig att prata om mjuka frågor också med sina manliga vänner så kanske det kan bidra till mindre våld mot kvinnor. Inom de fem områdena ovan kan varje enskild man ta egna initiativ och därmed verka till ett bättre samhälle. Vi hoppas även att politiker och andra opinionsbildare bidrar på sitt sätt.

Nils Pettersson, föreläsare och jämställdhetsutvecklare
Torsten Tullberg, kampanjledare för Prostatacancerförbundets kampanj Mustaschkampen

« Tillbaka