2017

År 2017 delade Prostatacancerfonden ut sammanlagt 5,3 miljoner kronor till följande framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning.

  • Andreas Pettersson, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet beviljas 450 000 kr för forskning om prognostisering av död i prostatacancer baserat på histopatologisk information från diagnostiska biopsier.

  • Anders Bjartell, Institutionen för translationell Medicin, avdelning för urologisk cancerforskning, Lunds universitet beviljas 600 000 kr för forskning av blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer.

  • Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin får 600 000 kr för forskning om Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller.

  • Pernilla Wikström, Institutionen för Medicins biovetenskap, Umeå Universitet får 600 000 kr för forskning om betydelsen av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.

  • Delila Gasi Tandefelt, Sahlgrenska Cancer Centrum, avdelning urologi, Göteborgs Universitet får 600 000 kr för forskning av cirkulerande tumör-DNA för förbättrad diagnos och behandling av prostatacancer.

  • Mark Clements, Instutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet får 600 000 kr för forskning om Planering för prostatacancertestning utifrån studien STHLM 3. Hur bör ett cancerscreeningprogram planeras?

  • Johan Stranne, Instutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universistet får 500 000 kr för forskning kr Incontinence Post Robot assisted radical prostatectomy, Anatomical and Functional reasons (IPRAF).

  • Elin Trägårdh, Instutionen för translationell medicin, Lunds Universitet får 300 000 kr för forskning av inom PET-CT och prostatacancer. Validering av nya digitala PET-kameror inklusive diagnostisk prestanda, outcome-studier och hälsoekonomi samt att utveckla bild-biomarkörer för kvantitativ bedömning av prognos och behandlingsrespons. 
  • Magnus Törnblom och projekt för Patientöversikt prostatacancer (PPC) fick 1 miljon kronor för fortsatt utveckling.
  • Magnus Törnblom, Kirurgkliniken Visby Lasarett, fick 40 000 kronor för ett pilotprojekt för Patientöversikt prostatacancer (PPC) på Gotland.