2016

Prostatacancerfonden beviljade stipendier för 86 000 kr under 2016 till:

  • Carina Berglund, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn Kirurgcentrum NUS
  • Åsa Larsson Drugge, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn Region Norrbotten
  • Anne-Marie Hedbom, kurator, Rehabenheten Centralsjukhuset Karlstad
  • Lisa Karlsson, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn Uddevalla sjukhus
  • Malin Jannesson, kontaktsjuksköterska, Urologmottagn Blekinge sjukhus
  • Paula Taube, sexualterapeut, Sexologiskt centrum NUS
  • Maria Hermann, ST-läkare urologi, Urologkliniken Karolinska US
  • Birgitta Olofsson, undersköterska, Urologmottagn NUS
  • Kerstin Åslund, överläkare urologi, Urologkliniken Kirurgcentrum Sundsvalls sjh