2016

År 2016 delade Prostatacancerfonden ut 3,5 miljoner
kronor till fem framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning. 

  • Jonas Hugosson, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin får 640 000 kr för forskning om mpMR och rikade biopsier kan ge säkrare diagnos och behandlingsbeslut.

  • Andeas Josefsson, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin får 703 000 kr för forskning kring Identifiering av biomarkörer för optimerad screening.

  • Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin får 550 000 kr för forskning om Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller.

  • Sten Nilsson, Institutionen för onkologi-patologi vid Radiumhemmet får 609 000 kr för betydelsen av lokal radikalitet vid kurativ strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer.

  • Pär Stattin och projekt för att utveckla Patientöversikt Prostatacancer får 1 miljon kr.